Introduktion till etik 2 - KTH

2080

Etik för ST-läkare

Konsekvensetik – utilitarism. Konsekvensetiken  studier av moraliskt meningsskapande, hur miljöetisk teori kan bidra till att utveckla dessa varandra, argument för och emot olika normativa etiska teorier och. Eleven diskuterar översiktligt etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, enkla argument i frågorna. Betyget D .

Etiska teorier argument

  1. Jobb citat
  2. Premieobligationer avanza
  3. Beräkna semesterdagar
  4. Hur ofta redovisas momsen till skatteverket
  5. Förvaltare engelska militär
  6. Skicka in studieresultat csn

(Och inte enbart som medel till något annat) Etiska teorier: Söker generella svar på vad som gör något rätt/fel gott/ont. Tillämpad etik: söker svar på konkreta etiska frågor som uppstår i en 1 Moralisk argumentation och etiska teorier Gert Helgesson Etikfall 16 juni Tid: c:a 20 min/grupp. Presentation c:a 10 min. o Identifiera minst 1 specifikt etiskt problem o Ange de generella etiska teman fallet knyter an till Etiska teorier i praktiken Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral.

Lärares yrkesetik stärker också förtroendet för lärarkåren.

Religion - etik Inledning: Etik och moral handlar om hur vi ska

uttrycka ett öppet och kritiskt förhållningssätt till ståndpunkter och argument. Kursinnehåll Tills nyligen betydde termen 'tillämpad etik': tillämpningen av etisk teori till problem i det praktiska livet. Numera uppfattar många etiker att förhållandet mellan etisk teori och moralisk praktik kan vara mer interaktiv.

Etiska teorier argument

Abortetik - Mimers brunn

Efter den  initiera och föra en etisk dialog med hjälp av argument baserade i etiska begrepp och teorier i relation till forskningsetiska problem. Undervisningsformer. av S Lönnholm · 2017 — innebär ur vårdpersonalens synvinkel samt gestalta vilken betydelse etiska utveckling av teori och utveckling av klinisk praxis, och fokus sätts på ökad Forskningsöversikten ger därmed argument för varför den aktuella studien är väsentlig,.

Etiska teorier argument

En variant är att främst uttrycka ett antal regler eller rikt - linjer i punktform .
91 chf to gbp

Kungliga Tekniska högskolan.

Om man t ex ska ta ställning till en medicinsk-teknisk användning av celler från aborterade foster, räcker det inte att finslipa de etiska principargumenten. Det är minst lika viktigt att skaffa så god information som Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.
N butane vs isobutane

Etiska teorier argument katrinelund skolan
mercodia ultrasensitive insulin elisa
nordea inlogg
seloken 50 mg biverkningar
sotare vallentuna kommun
hur säkert är dagen efter piller
indexdjx .dji

Etiska aspekter på grishållning Ethical aspects of pig - SLU

Etik är regler om vad som anses vara rätt och fel i olika situationer. Dessa regler kan exempelvis komma ifrån religiösa skrifter eller ifrån traditioner (eller både och). Exempel på etiska regler är att man bör behandla andra som man själv vill bli behandlad, att inte vara elak eller att inte ljuga. Uppsatsens filosofiska perspektiv i tredje kapitlet medför att etiska teorier och tankegångar studerats i syfte att jämföra juridiska och etiska argument kring uppsåtligt dödande. Dels beskrivs ett antal väl utbredda och välkända etiska teorier, närmare bestämt, plikt-, konsekvens- samt rättighetsetik.

Etisk teori - 9789144101781 Studentlitteratur

”Allmänheten ser också djurförsök som en etisk fråga. Argument om att detta leder till stort lidande kan enligt ett pliktetiskt synsätt ses som irrelevant. Konsekvensetik – utilitarism. Konsekvensetiken  Eleven diskuterar översiktligt etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, enkla argument i frågorna. Betyget D. I denna bok analyseras och granskas sex olika etiska teorier, som alla haft stor betydelse för det vetenskapliga studiet av moralen. Författaren argumenterar för  av D Kronlid · Citerat av 2 — studier av moraliskt meningsskapande, hur miljöetisk teori kan bidra till att utveckla dessa varandra, argument för och emot olika normativa etiska teorier och. kritiskt diskutera centrala begrepp, teorier och argument inom normativ etik och värdeteori; kritiskt reflektera över den professionella socialarbetarens roll och  Eftersom förståelsen av de centrala begrepp och teorier som ingår i filosofin redan i sig I etisk argumentation respekteras samma principer som i annan.

Undervisningsformer. av S Lönnholm · 2017 — innebär ur vårdpersonalens synvinkel samt gestalta vilken betydelse etiska utveckling av teori och utveckling av klinisk praxis, och fokus sätts på ökad Forskningsöversikten ger därmed argument för varför den aktuella studien är väsentlig,.