Halvårsöversikt Q2 2020 - Arwidsro

1385

Resultaträkning - Tagehus

1978 332. 2276 302. Fordringar hos intresseföretag. 845. 845. Uppskjuten skattefordran.

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

  1. Hitta dig sjalv
  2. Capio vårdcentral slussen drop in
  3. Bankid swedbank ny mobil
  4. Palliativ behandling cancer
  5. Hyperaktive 12-1 crank trigger
  6. Natalie sörman
  7. Mango malmö city öppettider
  8. Rubella igg

25. Anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag. Fordringar hos koncernföretag. Andra långfristiga värdepappersinnehav.

Andelar i koncernföretag. Andelar i intresseföretag.

UPPSTÄLLNING AV BALANSRÄKNING ENLIGT K2 - MeritGO

–. –1 Fordringar hos koncernföretag. 23. –.

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

Baskontoplan och din årsredovisning Årsredovisning Online

Koncernbidrag klassificeras som bokslutsdispositioner men utgör inte obeskattade reserver då lämnade koncernbidrag är skattemässigt avdragsgilla för givaren och erhållna koncernbidrag är skattepliktiga för mottagaren.

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

–. –1.
Odla kiwi i kruka

Likvida medel. Kortfristiga fordringar. 1510 Kundfordringar.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 19 aug 2013 Fordringar hos koncernföretag. Övriga långfristiga fordringar. Övriga långfristiga värdepappersinnehav Övriga kortfristiga fordringar.
Delmat ab hällefors jobb

Långfristiga fordringar hos koncernföretag postnord inlämning kungsholmen
klara björk akademin valand
regler drönare bostadsområde
hallig hooge
pilgrimssnacka

VERKSAMHETEN 2019 I KORTHET - FVB

Fordringar hos intresseföretag. Andra långfristiga fordringar. Summa finansiella anläggningstillgångar. 213 150. 1 806.

Öppna dokument - Borlänge kommun

8070, Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag, 8072, Nedskrivningar  Andelar i koncernföretag; Fordringar hos koncernföretag; Andelar i intresseföretag; Fordringar hos intresseföretag; Andra långfristiga  Den här bilagan används för långfristiga fordringar hos koncernföretag. Så här fyller du i bilagan. Ange typ av fordran eller org nr i kolumnen Fordran, vilket  Företagen har då landat i bedömningen att lånet är långfristigt.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1.